Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

AniaKociak
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaLimysoul Limysoul

May 13 2017

AniaKociak
8055 06d3
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi

May 08 2017

AniaKociak
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viasilence89 silence89

April 26 2017

April 19 2017

7194 b80e
Reposted fromjohnkeats johnkeats viasilence89 silence89

April 13 2017

AniaKociak
3387 09ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilence89 silence89
5278 b01c 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viadeeper deeper

April 11 2017

AniaKociak
0849 2ae0
Reposted fromwoolowinka woolowinka viasilence89 silence89
AniaKociak
1595 c4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRedPenny RedPenny
AniaKociak
8799 a067
Reposted frommartynkowa martynkowa viahomczi homczi
6658 9822 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viahomczi homczi

April 08 2017

AniaKociak
6374 360f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomczi homczi

April 04 2017

AniaKociak
5614 7a5d
Reposted fromphilinmotion philinmotion viainto-black into-black

March 31 2017

AniaKociak
2727 c479 500
Reposted fromerial erial viabeminehoney beminehoney

March 30 2017

5706 c3c6
Reposted fromLittleJack LittleJack viacalvados calvados
8668 7f31 500
Reposted fromtwice twice viacalvados calvados

March 26 2017

AniaKociak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl